Nettstedet "drypp" inneholder meninger og artikler av Lars Verket. Meningen er å komme med små drypp i et stort hav av kaos. Små drypp kan som kjent lage hull i den hardeste stein, og få det mest karaktersterke menneske til å knekke sammen under tortur...
Alle synspunkter på denne siden står for forfatterens egen regning. Kanskje er noen av de merkelige, rare og vanvittige. Kanskje er de ikke riktige eller gale, men noen av dem er helt sikkert annerledes...

Kristendom og friluftsliv
Innledning på et internt møte under Forskning i friluft 2005. .ppt-fil, 3,1 MB.

Kristen spiritualitet
Her finner du eksamensoppgaven min i kurset KR-209 Kristen spiritualitet. Det er en 3 døgns hjemmeeksamen levert 9. juni 2005, som omhandler kontemplativ og karismatisk spiritualitet.

Naturen - Guds spor
Dette foredraget holdt jeg under seminaret "å sette spor" i Lund kirke 13.-14. februar 2004. Det består av 75 lysbilder i PowerPoint, og bygger videre på prosjektoppgaven "Gud og natur" (se nedenfor).

Bønn for naturlivet
Skrevet desember 2002, og fremført på gudstjeneste 1. nyttårsdag i Lund kirke, Kristiansand.

Gud og natur
- ett kristent perspektiv
Prosjektoppgave i "Nordisk friluftsliv" ved Høgskolen i Bø. Levert mai 2003. (Her er "Innledningen")

Andakter:

  • Stillhet, Menighetsbladet på Lund i Kristiansand, levert 28. mars 2008.
  • "Gud og natur", Menighetbladet på Lund i Kristiansand nr. 7/2003
  • "Gudsnærvær", KRIK - vinteren 2002.

Menighetsbladet på Lund
Finn livets perle
– veier ut av et nedlesset liv
, referat fra Korsvei Sørs møte i oktober 2003 der Asle Finnseth var gjest.
Givende å gi. En artikkel om å gi, og om hvor lite som egentlig skal til hvis mange gir.

Personlig kristen
Hva i all verden betyr det? Kanskje at du lager DIN versjon av de ti bud?

Avholds og kristen?
Er det mulig lenger? Alkohol er ingen synd, men det er kanskje andre forhold som også teller inn?


Stillheten
Et dikt om stillheten, og hva vi kan møte i den.

Rik og fattig
Et dikt om hva som er viktig her i livet.

Å sette spor
Et dikt om vår ferd gjennom livet - hvilke spor vi sette, og hvilken vei vi går...

Én mulighet
Et dikt om utbrenthet.

Friluftsliv og risiko
Mellomfagsoppgave ved skiutdanninga i Stryn. Levert oktober 2003.

Motorisert ferdsel
på viddene

Her kan du lese hva jeg mener om at scootere får herje fritt i den norske fjellheimen. Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 24. februar, og en kortversjon kommer i neste nummer av Fjell og Vidde. Jeg har allerede fått en kraftig tilbakemelding.


Fra kaos til løsning
Leserinnlegg om trafikksituasjonen i Kristiansand.

Bilens bønn
Denne utgaven av "Fader vår" bare ramlet inn i hodet mitt mens FrP gnålte om at 100% alle kvoter skal kjøpes utenlands, og at vi ikke skal bedrive "botshandlinger".
Har stått på trykk i Fædrelandsvennen.

Forvirring i VL
Vårt land skriver om bil og veitrafikk desember 2006. Denne replikken beskylder de for å være mikrofonstativ for OFV - populært kalt asfaltgeriljaen.
På trykk i Vårt Land 19.12.2006.

Frihet
Alle vil gjerne påberope seg at det kjemper for friheten - men hva i all verden er frihet? Denne artikkelen reflekterer litt rundt dette.

Hva må gjøres?
Her følger noen av mine forslag til hvordan vi kan skape et bedre samfunn...

Leve enklere
Kan vi avstå noe av vårt forbruk, slik at Strømmestiftelsen kan få oppfylt sitt slagord: "Utrydd fattigdommen"?

Helseressursmodellen
Denne artikkelen er identisk med eksamensbesvarelsen min på idrett mellomfag, og er dermed begått på under en time!

Perspektiver i miljøkampen
Dette leserinnlegget er sendt til Natur & Miljø - medlemsbladet til Naturvernforbundet. emnene er økologisk vin og Coca-Cola.

Det moderne opprøret
Hva legger vi i ordet opprør i dag? Jeg mener ofte vi misforstår begrepet, gjør knefall for flertallet og retter opprøret innover. Opprøret blir til selvdestruksjon, mens det vi trenger er en bedre verden.

Når naudan skaper lovene
Leserinnlegg til Fædrelandsvennen 21. juni 2004 etter en kommentar om den nye kystkulturen.

Anti-røykekampanjen
Da virker det som om en har fått "ballegrep" på røykeforbruket - utviklingen går bare en vei. Er vi klar for neste skritt?

Kommersialisering
Hva skjer når alt kommersialiseres? Jeg tar utgangspunkt i en artikkel av Sigmund Kvaløy.

Identitet
Hva utgjør identiteten vår? Jeg ser nærmere på Björn Tordssons begreper for identitetsdannelse.

Internasjonal solidaritet
Hva rekker våre penger til andre steder i verden?

 

Alkohol og vold
Leserinnlegg til Fædrelandsvennnen 20.9.2004 etter en kommentar om "Voldsbyen Kristiansand".

Hr. Alkohol
Et dikt om alkoholens plass i samfunnet, og kanskje noen alternative perspektiver?

Alkoholen
- legal og illegitim

Kronikk som prøver å gi litt annerledes perspektiver på alkoholens plass i samfunnet.

Alkoholrelaterte skader
Hva er det for noe, og harde facts.

Skadereduksjon
To forskjellige perspektiver.


Bokoversikt
Jeg er fryktelig glad i å lese, og her kan du følge med på hva som fortæres i sene kveldstimer....


Fædrelandsvennen
9. og 10. januar 2005 var merkedager. Etter storm og flom lørdag 8., så hadde jeg ett bilde i nettavisen, og på mandagen var mitt bildet oppslaget på forsiden!

Norsk Klatring
To bilder. Ett med buldring fra Andøya, og ett fra Asylet i Songdalen. Begge Kristiansand.

Padling
Bilder fra klassetur i Bø


Livsfilosofi I
Noen drypp i noe som kanskje til slutt kan bli en livsfilosofi?

"TAKKSEMD: Den som ikkje tek imot dropen, tek ikkje imot elvi heller. Ver trufast imot dropen, og takksam."
"I HAMN: Lasti sel du, men ikkje segl og anker."
Olav H. Hauge

"Mennesket er prikken over i'en i Guds skaperverk. Men, en prikk uten strek blir fort et punktum..." L.V.

"Teori uten praksis er tom. Praksis uten teori er blind." Kant (ofte tillagt Lenin)

"Learning is not knowing more, but acting differently." Strømmestiftelsen

Alle artiklene på drypp er skrevet av Lars Verket. Ved henvisning til artiklene oppfordres det til å angi kilde: www.drypp.no
Siden ble sist oppdatert 28.03.2008